NOVICE KONKRECIJA ČLANSTVO DRUŠTVO PUBLIKACIJE POVEZAVE
REVIJA KONKRECIJA

Konkrecija je revija društva, ki izhaja enkrat letno. Prejmejo jo vsi člani društva, poleg tega je na razpolago za prodajo. Članki zajemajo aktivnosti članov in drugih strokovnjakov, raziskovalcev in zbiralcev s področja geologije, paleontologije, mineralogije, gemologije, zgodovine rudarjenja, biologije in podobno.

 

UREDNIŠTVO
Robert Lorencon odgovorni urednik
Zvonka Pretnar članica uredniškega odbora, pregled besedil
Davo Preisinger član uredniškega odbora
Viljem Podgoršek član uredniškega odbora
dr. Mirjan Žorž strokovni pregled (mineralogija, splošna geologija)
mag. Matija Križnar strokovni pregled (paleontologija, splošna geologija)

 

PRISPEVKI

Vse zainteresirane pisce, člane in nečlane društva, vabimo k sodelovanju, da pomagajo pri oblikovanju in nastajanju vsebin za Konkrecijo. Prispevke prejemamo na naslov: konkrecija@gmail.com. Navodila za avtorje prispevkov pa najdete tukaj.

Klikni na sliko za detaljno karto območja.

Tema nastajajoče Konkrecije 2019 je: Geološko bogastvo Zasavja, Posotelja in Haloz. Vaši prispevki naj se navezujejo na geološke, mineraloške in paleontološke zanimivosti tematskega območja.

Seveda sprejemamo tudi netematske prispevke za lokacije izven omenjenega.

Rok za oddajo prispevkov je 1. februar 2019. Prispevke lahko oddaste v elektronski obliki na naslov: konkrecija@gmail.com

 

NAVODILA ZA AVTORJE

1. Tekst naj vsebuje naslov, ime avtorja, vsebino s krajšim uvodom, podnaslove fotografij in vire iz katerih ste jemali podatke. Tekst ne sme biti oblikovan.
2. Tekst in fotografije naj bodo v ločenih datotekah.
3. Fotografije naj bodo velikosti vsaj 2MB. Lahko je fotografij več, kot je potrebno. Pri vsaki naj bo naveden avtor. Fotografija zelo lepega primerka naj bo ležeča in pokončna (za čez celo stran).
4. Primerki na fotografijah naj bodo v celoti v kadru in ne delno (izjema je pri velikih primerkih ali povečavi).
5. Vsak primerek mora imeti mero. Najbolje je, da je v kadru še merilo.
6. Navedite vire, ki ste jih uporabili pri članku. Članek ne sme vsebovati tujih avtorskih del ali citatov, sicer morajo biti posebej navedena.

Podrobna navodila najdete tukaj.

KAKO DO IZVODA

Člani društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto, dobijo izvod Konkrecije brezplačno po pošti ali ga prevzajo osebno na MINFOS-u v Tržiču. Izvod lahko naročite na naslovu: drustvopmfs@gmail.com ali pa kupite na sledečih prodajnih mestih:

Blagajna Narodnega muzeja / Prirodoslovnega muzeja Slovenije Prešernova cesta 20, Ljubljana
Hiša mineralov Velenje Stari trg 19, Velenje
Muzej Pangea Dragonja vas 23, 2326 Cirkovce (Kidričevo)
Muzej Grad Snežnik Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu

Opomba: pred nakupom preverite zalogo željenega izvoda Konkrecije na prodajnih mestih.

 

Izdane Konkrecije
ISSN 2232-5582


2016

2017

2018

2013

2014

2015
   
2012

Klikni na sliko za pregled vsebine.

Društvene novice
ISSN 1580-2183

Društvene novice so predhodnik Konkrecije, ki jih je društvo izdajalo letno vse do leta 2012. Nekaj iz vsebin zadnjih številk:


42/2010

43/2010

44/2011

39/2008

40/2009

41/2009

Klikni na sliko za pregled vsebine.

Kazalo starejših Društvenih novic: