NOVICE KONKRECIJA ČLANSTVO DRUŠTVO PUBLIKACIJE POVEZAVE
NOVICE

Vabljeni na oblikovanje društvene znamke

Vabimo vse člane k sodelovanju pri pripravi filatelističnega gradiva ob 40. letnici DPMFS. Prosimo vas, da nam do 1. decembra 2016 posredujete vaše predloge, ideje in fotografije, ki bi jih lahko uporabili za izdelavo osebne znamke in drugega filatelističnega gradiva.

• Ideje inpredloge sprejemamo v rokopisni (skenirani dokumenti) ali digitalni obliki (vektorske slike, .cdr). Ideje za priložnostni žig naj bodo izdelane po filatelističnih predpisih in Pošte Slovenije, torej okorogli ali kavadratni primernih dimenzij.
• Fotografije naj prikazujejo člane pri delu v društvu, izlete članov, člane na sejmu in druge aktivnosti društva lahko pa tudi primerke slovenskih mineralov, fosilov in kamnin. Fotografije so lahko v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografije naj bodo velike vsaj 300 dpi, po možnosti pa še večje. Fotografije primerkov mineralov in fosilov morajo biti ostre, kvalitetne in kontrastne, da jih lahko uporabimo tudi za drugo filatelištično gradivo (maksimum karte ali ovojnice prvega dne). Predvsem so zaželjene zelo stare fotografije iz prvih let delovanja društva, saj le teh primanjkuje v društvenem arhivu.

Vse ideje, predloge in fotografije spremema Matija Križnar, koordinator priprave filatelističnega gradiva ob 40. Obletnici DPMFS izključno na elektronski naslov: matija.paleo@gmail.com , s priposom »40. let DPMFS- gradivo« Isti naslov je na voljo za dodatne informacije in pomoč. Rok za oddajo je 1. december 2016.

Vsi predlogi prejeti predlogi bodo shranjeni v (digitalnem) arhivu DPMFS. Sodelovanje pri pripravi in oddaji filatelističnega gradiva je brezplačno in ne izplačujemo avtorskih honorarjev ali drugih nagrad. Avtorstvo pri fotografijah in drugem gradivu bo navedno v skladu z oblikovanjem filatelističnega gradiva (avtorji fotografij). Vsa avtorstva (za uporabljena dela) pa bodo gotovo navedena vsaj v enem izmed društvenih publikacij (Konkrecija ali Društvene Novičke), kjer bomo predstavili potek in končne filatelistične izdelke.

Izlet v München na sejem MineralienTage 2016

V soboto, 29. oktobra 2016 organiziramo strokovno ekskurzijo na MineralienTage v München. Odhod avtobusa bo ob 2:30 iz Slovenske Bistrice, 4:00 iz Tivolija v Ljubljani ter 4:30 izpred hotela Creina v Kranju (pot skozi Karavanke). Avtobus lahko ustavi še na Arji vasi in Karavanškem platoju pred tunelom. Povratek v poznih nočnih urah.

Cena ekskurzije je 40,00 € za člane DPMFS (plačana članarina za leto 2015) in 50,00 € za nečlane. Plačilo prevoza izvedete na transakcijski račun št. SI56 - 0510 0801 0723 730 pri Abanki Vipa, enota Tržič (plačilo je pogoj za udeležbo). Vstopnice za sejem so predvidoma 10,00€, denar bomo pobirali na avtobusu, pred prihodom v München.

Prijave sprejema izključno g. Vojko Tomič, na elektronsko pošto: zajla3@gmail.com, tel: 031 558 711. Ob plačilu/prijavi nujno obvestite g. Tomiča, da vam rezervira mesto. Člani DPMFS imajo prednost pri prijavi oziroma tisti, ki plačajo prej (na TRR). Prijave sprejemamo do zapolnitve mest v avtobusu (predvidoma 49 mest). Vse informacije in sporočila pošiljajte izključno na gornje naslove in telefone.

Opozorilo: Vplačanega denarja praviloma ne vračamo. V primeru neudeležbe naj vsak pridobi nadomestnega udeleženca ekskurzije in o tem obvesti g. Tomiča. Vse aktualne spremembe o ekskurziji lahko spremljate tudi na društveni spletni strani ali FB profilu društva.

Vse informacije najdete tule: .

Društvene Novičke št. 23, junij 2016

Izšla je nova številka Društvenih Novičk. Na razpolago je tule: 23/2016.

Izšla nova Konkrecija 2016

Nova Konkrecija je že izšla.Po po[ti so jo prejeli vsi člani, ki so poravnali članarino za leto 2016. Tokrat je tema Geološko bogastvo Primorske, Istre in Brkinov.

DOGODKI

MineralienTage 2016

Vabljeni na izlet v München, kjer se bo odvijal sejem MineralienTage 2016 Munich Show.

mail El. pošta: drustvopmfs@gmail.com facebook Facebook stran: DPMFS youtube Video posnetki članov na YouTube